HITSA-SAFE skyddar stadsmiljön med välbekanta inventarier

HITSA-SAFE skyddar stadsmiljön med pollare, cykelställ, soffor och papperskorgar som redan är en naturlig del av stadsbilden. HITSA-SAFE är med andra ord terrorhinder med mervärde.

HITSA-SAFE är ett fysiskt skyddssystem med stor praktisk användbarhet. Designen gör det möjligt att skapa en välbekant och inbjudande stadsmiljö. Konstruktionen som används i seriens produkter har testats och certifierats för att få stopp på en bil. HITSA-SAFE är certifierat enligt de internationella krockteststandarderna PAS 68 och IWA 14.

Alla HITSA-SAFE-produkter är flyttbara, så att fordon kan passera tillfälligt. Ett låssystem ser till att HITSA-SAFE endast kan tas bort av behöriga personer. Monteringen av HITSA-SAFE Fordonshinder sker enkelt utan nedgjutning och på ett markdjup av bara 300 mm.

 

HITSA-SAFE är fordonshinder för öppna platser och byggnader

Bakgrunden till HITSA-SAFE är det ökande behovet bland privata och offentliga aktörer att skydda det fysiska rummet mot fordonsbaserade hot. Det finns flera exempel på terrorhandlingar där lastbilar har använts som vapen. Många gånger är dock farlig körning med potential att skada människor inte avsiktlig och sker med personbilar. HITSA-SAFE-serien är därför avsedd för områden där en risk har identifierats när det gäller personbilar.

HITSA-SAFE skyddar öppna platser, stadskärnor, gator och torg där många människor samlas antingen spontant eller i samband med planerade händelser. HITSA-SAFE kan också skydda byggnader, förgårdar och ingångar till företag som identifierar sig som riskutsatta verksamheter. Det kan vara hotell, turistmål, köpcentrum, butiker och andra verksamheter som behöver fysiska hinder för att förebygga stöld eller vandalism.

HITSA-SAFE är certifierat enligt PAS 68 och IWA 14

Fordonshinder ska alltid uppföras mot bakgrund av en riskbedömning. HITSA samarbetar med företag som gör riskbedömningar när det gäller bland annat fordonsbaserade attacker och tillbud. Se listan med rådgivare och kontaktuppgifter här.

Konstruktionen i HITSA-SAFE-serien har utvecklats under flera år och testas löpande. Den slutliga konstruktionen har testats vid det ackrediterade krocktestcentret CTS i Münster i Tyskland. Här har våra produkter godkänts och certifierats enligt PAS 68 och IWA 14. Båda certifieringarna är internationella standarder för fordonshinder. Du kan läsa mer om PAS 68 och IWA 14 här.

HITSA-SAFE-seriens PAS 68- och IWA 14-certifieringar dokumenterar att produkterna i testet fick stopp på en bil. Fordonet kunde inte köras vidare efter testet. Det fanns inga lösa delar på över 25 kg som flög i väg och utgjorde fara.

HITSA-SAFE är ett flexibelt system

HITSA-SAFE består av en grundkonstruktion som kan förses med en rad olika beklädnader och anpassas efter kundens behov.

Serien innehåller standardprodukterna HITSA-SAFE Pollare, HITSA-SAFE Cykelställ, HITSA-SAFE Soffa och HITSA-SAFE Papperskorg. Inom varje kategori kan det finnas flera modeller. Vi kan till exempel leverera HITSA-SAFE Cykelställ och HITSA-SAFE Pollare i flera utföranden som också används i våra övriga produktserier som NOAH, LENTA, STERKUR eller HH20 BIG.

Dessutom erbjuder vi möjlighet att specialdesigna HITSA-SAFE-konstruktionen. Grundkonstruktionen kan förses med valfri beklädnad. Se till exempel de karakteristiska betongkloten utanför Tivoli Friheden i danska Århus.

Alla HITSA-SAFE-produkterna kan levereras varmförzinkade eller varmförzinkade med pulverlackering i valfri kulör.

Med de flexibla möjligheterna att formge HITSA-SAFE-produkterna kan de matcha en designlinje som redan finns i stadsmiljön eller kring företaget. Med HITSA-SAFE Special är det möjligt att skapa helt nya inslag i landskapsarkitekturen.

HITSA-SAFE är lätt att montera och sköta

Alla HITSA-SAFE-produkter levereras flyttbara. På gator och torg behöver man ibland kunna komma fram i samband med räddningsinsatser, renoveringar eller annan tillfällig transport. HITSA-SAFE-produkterna är utrustade så att behörig personal kan ta bort fordonshindren.

Därför lämpar sig HITSA-SAFE även särskilt bra vid marknader, festivaler, folkfester och andra evenemang som bara äger rum tillfälligt. Markdelen kan täckas över med lock när HITSA-SAFE inte behöver användas. Ett låssystem ser till att HITSA-SAFE bara kan tas bort av behöriga personer.

HITSA-SAFE-produkterna är på det hela taget lätta att hantera och använda. Montering utförs utan fastgjutning och är enkelt för kunden som bara behöver förbereda ett 300 mm djupt hål i marken åt HITSAs montörer.

Glömt ditt lösenord?

|