Bilden kan vara en produktillustration

HITSA-SAFE Cykelpollare

HITSA-SAFE Cykelpollare skyddar stadsmiljön med välkända inventarier i skandinavisk design.

HITSA-SAFE Cykelpollare skyddar stadsmiljön mot fordonsattacker och incidenter med en slank pollare som även skapar praktiskt mervärde för stadens användare. Cykelpollaren ger dig möjlighet att låsa fast din cykel i ett fast objekt: Det skapar en säker stadsmiljö i mer än ett avseende. Cyklisten kan luta cykeln mot HITSA-SAFE Cykelpollaren eller använda stödet och endast låsa fast cykeln vid pollaren.

HITSA-SAFE Cykelpollare består av en invändig säkerhetskonstruktion kombinerad med en TOR cykelpollare från vårt standardsortiment. Det gör det enkelt att kombinera HITSA-SAFE Cykelpollare med vanliga TOR cykelpollare. Skyddssystemet smälter in i stadsbilden och bidrar till en trygg och inbjudande stadsmiljö.

TOR kännetecknas av två avlånga byglar för fastlåsning av cyklar och lådcyklar. Den har en plan topp och en diameter på 114 mm – en slank och harmonisk cykelpollare som kan levereras i varmförzinkat stål eller varmförzinkad och pulverlackerad i RAL-färger.

Terrorhinder med mervärde

HITSA-SAFE Cykelpollare är enkel att montera och använda. HITSA-SAFE är konstruerad för att cykelpollaren ska kunna monteras utan nedgjutning. Monteringsdjupet är 300 mm. Vanligtvis utförs monteringen genom att kunden förbereder grävarbetet så att HITSA kan installera på plats.

Det är också enkelt att ta bort HITSA-SAFE Cykelpollare om man tillfälligt behöver komma fram med fordon. Det kan till exempel vara fallet i samband med brand, räddningsinsatser eller renhållning. Dessutom gör det HITSA-SAFE särskilt användbart vid marknader, festivaler, folkfester och andra evenemang som bara äger rum tillfälligt. Markdelen kan täckas över med lock när HITSA-SAFE inte används. Ett låssystem ser till att HITSA-SAFE bara kan tas bort av behöriga personer.

Det flexibla systemet där HITSA-SAFE-konstruktionen förses med standardpollare gör det också enkelt att byta ut skadade pollare.

Fordonshinder med certifiering enligt PAS 68 och IWA 14

HITSA-SAFE Cykelpollare skyddar öppna ytor och byggnader mot fordonsattacker och tillbud. Medan en vanlig pollare viker sig eller knäcks vid påkörning är HITSA-SAFE Cykelpollare konstruerad för att effektivt få stopp på bilar.

HITSA-SAFE Cykelpollare ingår i vår HITSA-SAFE-serie som består av stadsmiljöinventarier med en fordonshindrande funktion.

HITSA-SAFE-konstruktionen som cykelpollaren är monterad på är certifierad enligt de internationella standarderna för krocktest, PAS 68 och IWA 14.

HITSA-SAFE Cykelpollare lämpar sig bland annat till stadskärnor, gågator och andra områden där det behövs skydd mot bilar. Den kan också användas framför byggnader eller anläggningar som betraktas som riskverksamhet. Det kan till exempel vara butiker, hotell, turistmål eller idrottsanläggningar.

Kontakta våra rådgivare inom fordonshinder om du vill veta mer om vilka möjligheter som finns.

Nedladdningar

Glömt ditt lösenord?

|