HITSA-SAFE Cykelpollare

HITSA-SAFE Cykelpollare smälter naturligt in i stadsbilden, samtidigt som den skyddar mot fordonsattacker. HITSA-SAFE Cykelpollare är avtagbar och enkel att montera och byta ut.

Läs mer här

HITSA-SAFE Pollare

HITSA-SAFE Pollare smälter naturligt in i stadsbilden, samtidigt som den skyddar mot fordonsattacker. Storlek från Ø114 mm. HITSA-SAFE Pollare är avtagbar och enkel att montera och byta ut.

Läs mer här

HITSA-SAFE Cykelställ

HITSA-SAFE Cykelställ kan beställas med ett urval av våra standardframhjulshållare, är avtagbart, kan levereras i alla RAL-färger och är enkelt att montera och byta ut.

Läs mer här

HITSA-SAFE Soffa

HITSA-SAFE Soffa skyddar stadens rum mot fordonsattacker samtidigt som den bidrar till en positiv stadsmiljö. Soffan är avtagbar, kan levereras i alla RAL-färger och är enkel att montera och byta ut.

Läs mer här

HITSA-SAFE Papperskorg

HITSA-SAFE Papperskorg har enkelt sidoinkast och avfallspåse som hängs i locket för enkel tömning. Den är avtagbar, kan levereras i alla RAL-färger och är enkel att montera och byta ut.

Läs mer här

HITSA-SAFE Special

HITSA-SAFE Special ger dig möjlighet att skapa unik landskapsdesign som samtidigt skyddar stadsmiljön mot fordonsattacker.

Läs mer här

HITSA-SAFE Fordonshinder

Behovet av terrorskydd, fysiska barriärer och fordonshinder ökar i både städer och för enskilda verksamheter. Därför har HITSA tagit fram HITSA-SAFE, ett fysiskt skyddssystem som gör att man kan skapa en säker stadsmiljö med välbekanta inventarier.

Med HITSA-SAFE kan man skydda torg, gator och infarter mot fordonsattacker samtidigt som stadsrummet fortfarande framstår som attraktivt och inbjudande för turister och invånare.

Fordonshinder från HITSA-SAFE är fysiska barriärer som matchar den befintliga stadsmiljön.

Man får ett bra skydd mot fordon på torg och framför butiker, turistmål och historiska byggnader utan att kompromissa med designen.

HITSA-SAFE skyddar mot fordonsbaserade attacker och tillbud, oavsett om det är planerade attacker eller oplanerad vandalism. Det fysiska skydd som HITSA-SAFE erbjuder lämpar sig för såväl stöldskydd och terrorskydd som för att förhindra allmän skadegörelse.

Produkterna fyller även en praktisk funktion och kan användas som vanliga cykelställ, pollare, soffor och papperskorgar.

HITSA-SAFE erbjuder terrorhinder med mervärde

HITSA-SAFE-serien innehåller pollare, cykelställ, soffa, papperskorg och specialdesign, som kan användas som fordonshinder och för att öka säkerheten i stadsmiljö.

Den invändiga konstruktionen garanterar säkerheten. Den utvändiga delen är utbytbar, och designen kan anpassas efter omgivningen.

När det gäller HITSA-SAFE Cykelställ så gör den inre konstruktionen i stolpar och balkar att stället kan stoppa en bil. Kunden kan välja bland några av de hjulhållare som redan finns i vårt standardsortiment. Det innebär att HITSA-SAFE Cykelställ kan matcha stadens befintliga inventarier. Till cykelstället HITSA-SAFE kan vi erbjuda tre standardhjulhållare: NOAH, NOLI och HH20 BIG.

Hos HITSA-SAFE Pollare kan den invändiga säkerhetskonstruktionen kompletteras med samtliga standardpollare från HITSA, förutsatt att de har en diameter på minst 114 mm. Det innebär att HITSA-SAFE-pollaren kan ge antingen ett slankt eller mer robust intryck allt efter behov.

HITSA-SAFE Special ger landskapsarkitekten eller formgivaren ännu friare händer. Här har man möjlighet att skapa en unik design med HITSA-SAFE-konstruktionen som bas. Man kan till exempel använda ett *betongklot*, en betongsoffa eller något helt annat. Vi har lång erfarenhet av att samarbeta med arkitekter och underleverantörer för att få ett lyckat resultat vid olika specialdesigner.

HITSA-SAFE är certifierad enligt PAS 68 och IWA 14

HITSA-SAFE-serien är certifierad enligt PAS 68 och IWA 14

PAS 68 och IWA 14 är internationella standarder för krocktest. Testet av HITSA-SAFE-serien har utförts vid CTS krocktestcentrum i Münster i Tyskland. I certifikaten finns dokumenterat vilket fordon som har använts i testet, hur mycket det vägde och hur fort det körde vid påkörningen. Certifikaten visar att testfordonet inte kunde köra vidare efter kollisionen. PAS 68 anger dessutom att inga tunga delar lossnade och slungades genom luften.

HITSA-SAFE passar bra för öppna platser, stadskärnor, gator och torg där ett stort antal människor samlas spontant eller vid planerade händelser. HITSA-SAFE kan också skydda byggnader, förgårdar och ingångar till företag som anser sig bedriva riskfylld verksamhet. Det kan vara hotell, turistmål, köpcentrum, butiker och andra verksamheter som behöver fysiska hinder för att förebygga stöld eller vandalism.

Fordonshinder från HITSA-SAFE är enkla att montera och underhålla

Monteringen av HITSA-SAFE Fordonshinder sker enkelt utan nedgjutning och på ett markdjup av bara 300 mm, alltså över den nivå där ledningar brukar dras. Vanligtvis utförs monteringen genom att kunden förbereder grävarbetet så att HITSA kan installera på plats.

Alla standardprodukter från HITSA-SAFE är flyttbara. Ofta behövs en tillfälligt fri passage vid brand, räddningsinsatser, renhållning och dylikt. Möjligheten att ta bort HITSA-SAFE vid behov gör även systemet användbart vid festivaler, marknader och andra återkommande evenemang, där avspärrningen endast behövs tillfälligt eller några få gånger om året. Ett låssystem ser till att HITSA-SAFE endast kan tas bort av behöriga personer.

Systemet med en inre skyddskonstruktion och en yttre, designad del innebär att HITSA-SAFE är enkel att underhålla. Om produkten skulle få bucklor eller repor kan den bytas ut utan att behöva grävas upp.

Glömt ditt lösenord?

|