PAS 68 och IWA 14 certifiering

HITSA-SAFE-serien är certifierad enligt PAS 68 och IWA 14. PAS 68 och IWA 14 är internationella standarder för tester av fordonshinder. PAS 68 var från början en brittisk standard och IWA 14 den amerikanska motsvarigheten.

Med fordonshinder avses pollare, barriärer och andra produkter som skyddar mot fordonsbaserade attacker och tillbud. De två certifikaten dokumenterar att testet utförts med en erkänd metod och att produkten klarat testet.

Pollaren, cykelstället och soffan i vår HITSA-SAFE-serie har testats på krocktestcentret CTS i Münster i Tyskland. Här utförs krocktester med bilar och lastbilar under kontrollerade förhållanden.

PAS 68 och IWA 14 dokumenterar produktens funktion som fordonshinder

På certifikaten PAS 68 och IWA 14 går det att utläsa exakt vilket test produkten har klarat. Certifikatet talar om vilken typ av fordon som avses, hur mycket testfordonet vägde, hur snabbt det körde och från vilken vinkel produkten blev påkörd. Det går också att utläsa av certifikatet hur långt bilen tog sig förbi produkten och om den kunde köras vidare efter påkörningen. PAS 68 (men inte IWA 14) anger också hur långt lossade delar av en viss storlek förflyttades efter påkörningen.

HITSA-SAFE-seriens PAS 68- och IWA 14-certifieringar dokumenterar att produkterna i testet fick stopp på 1 500 kg tunga fordon i en hastighet av 48 km/h. Fordonet kunde inte köras vidare efter testet. Det fanns inga lösa delar på över 25 kg som flög i väg och utgjorde fara. Se certifikaten via länkarna på den här sidan.

Siffrorna i PAS 68 Performance Certification och IWA 14 Performance Rating

Informationen kan utläsas utifrån en siffer- och bokstavsbeteckning på certifikatet. För PAS 68 kallas beteckningen Performance Certification och för IWA 14 kallas den Performance Rating.

Performance Certification och Performance Rating är uppbyggda på liknande sätt och består av siffror, bokstäver och snedstreck. För HITSA-SAFE-produkter kan beteckningen till exempel se ut så här: V/1500(M1)/48/90:0/0. V står för Vehicle, det vill säga test med fordon. 1500 är fordonets vikt, M1 är typen – i det här fallet en personbil. 48 syftar på testfordonets hastighet vid påkörningen. 90 är vinkeln, medan 0 är den sträcka som fordonet nådde förbi produkten. Den sista siffran, 0, är sträckan för lösa delar över 25 kg.

När man vet vad siffrorna står för kan man alltså använda PAS 68 och IWA 14 för att jämföra produkter som är avsedda som fordonshinder.

Från HITSA rekommenderar vi alltid våra kunder att genomföra en riskanalys. Se vår lista över rådgivare här. HITSA-SAFE-serien lämpar sig för öppna platser där det finns risk för planerade eller spontana incidenter med mindre fordon. Typiska sådana platser är stadskärnor, gågator, torg, entréområden, butiksfasader och liknande.

Glömt ditt lösenord?

|